UNDERVISNING:

I första hand fr o m åk 3. 

Undervisningen sker dag- och kvällstid vid ett flertal skolor i kommunen samt i Kulturverkstans lokaler i Tingsryd. 
Avgift: 600:-/termin. 820:-/termin för vuxenelever (fr o m 19 år) och elever bosatta utanför Tingsryds kommun.

På samtliga avgifter tillkommer 10:-/termin för medlemskap i KulturVerkstan.
Medlemskap är obligatoriskt för deltagarna.

 

LEKTIONSGARANTI:

Garantin omfattar KulturVerkstans samtliga elever i ämneskurserna. Antalet lektioner är fastställt till minimum 28 per elev och läsår. Detta ger elever och föräldrar ett mått på vad som kan förväntas av KulturVerkstan.
Lektionslängden kan variera beroende på arbetssätt och gruppindelning. Om eleven väljer att sluta efter fjärde eller fler lektioner in på terminen anses lektionsavgiften vara förbrukad. Om Kulturverkstan inte fullgör sitt åtagande på 28 lektionstillfällen per läsår, betalas del av avgiften tillbaka.
Vid lärares sjukdom eller annat giltigt förfall svarar skolan för att i möjligaste mån ge eleven lektion genom att sätta in vikarie. Vid elevs sjukdom eller med kort varsel meddelad frånvaro av annan anledning, frånräknas dessa tillfällen från garantin.
För vissa elever kan antalet tillfällen vara betydligt högre beroende på i vilken omfattning eleven deltar i ensemble/orkester/övriga grupper/föreställningar m.m. Dessa tillfällen som eleven förutses ställa upp på, räknas som undervisningstillfällen och kommer förr eller senare att komma alla elever till del.


VAD HÄNDER OM:

 *det blir för få anmälningar i teater/film på min hemort?
Undervisning kommer att om möjligt erbjudas i en närliggande ort. Endast 4 elever/grupp krävs för att undervisningen skall starta.

 * det blir för många sökande till respektive instrument?
De som inte kan erbjudas plats placeras i kö. Det kan vara klokt att vid anmälan uppge både första-, andra- och tredjehandsval. Vi kontaktar dig när vi kan erbjuda en plats, och du står kvar i kö för ditt förstahandsval även om du tas in på ditt andra- eller tredjehandsval.

 * det blir för få anmälningar på min hemort till det instrument jag valt?
Undervisningen kommer om möjligt att förläggas eftermiddags- eller kvällstid vid en närliggande ort.
 
* jag inte har något eget instrument?
Ett antal instrument finns att hyra i mån av tillgång till en kostnad av 300:-/termin (gäller främst keyboard och gitarr). Det brukar även vara möjligt att hyra eller hyrköpa instrument i musikaffärer eller på nätet. Kolla gärna upp märken/modeller med din lärare innan du köper eget instrument!

* jag eller mitt band inte vill ha lektioner utan någonstans att repa?
Mot kostnaden 360:- + medlavg 10:- per person och termin kan du få tillgång till fullutrustad replokal i Tingsryd. Dessa lokaler finns att tillgå när ordinarie undervisning inte bedrivs där. Kontakta kontoret för mera info! Du som redan tar lektioner på KV betalar ingen extra avgift för replokal.